หน้าที่ คอมเพรสเซอร์(Compressor)

หัวใจของระบบปรับอากาศ เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นหรือที่เราเรียกว่า”น้ำยาแอร์”

หน้าที่คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบการทำควาเย็น ทำหน้าที่เพิ่มความดันของสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซ โดยคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซความดันต่ำและอุณหภูมิต่างจากอิวาพอเรเตอร์ ( Evaporator ) ด้านหลังของอิวาพอเรเตอร์จะมีมอเตอร์โบลเวอร์ดูดรับความร้อนเข้ามาภายในเข้ายังทางดูดของคอมเพรสเซอร์และอัดก๊าซนี้ให้มีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์
คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทำหน้าที่ ดึงความร้อนออกจากไอที่มีแรงดันสูงและระบายไปกับอากาศรอบ ๆ หรือน้ำ เพื่อควบแน่น ไอของสารทำความเย็นให้กลายเป็นของเหลว   ของเหลวจะไปสะสมที่ ถังพักน้ำยา (receiver) โดยผ่านเข้าทางท่อบรรจุ เพื่อส่งไปกลั่นตัวเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากสารความเย็นอีกทีหนึ่ง
คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันระบบระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ำ สารทำความเย็นจะถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์มีสถานะเป็นก๊าซความดันต่ำ และสารความเย็นที่อัดออกส่งออกจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นก๊าซที่มีความดันสูง

อายุการใช้งาน  5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย  ถ้าวางในที่อากาศร้อนจัด หรืออับมาก ไม่ระบายอากาศถ่ายเท อายุการใช้งานก็น้อย ถ้าระบายลมร้อนได้ดี อายุการใช้งานก็นาน และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กระแสไฟ

ราคากลาง คอมเพรสเซอร์ อยู่ที่ ขนาดของ  BTU  ราคาขายส่ง  9000 BTU  2,500-3,000 บาท

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การดูแลรักษาแอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์, ชลบุรี คั่นหน้า ลิงก์ถาวร