การตั้งอุณหภูมิแอร์ ในฤดูหนาว

อุณหภมินอกห้องต่ำกว่า ในห้องที่เปิดแอร์  แอร์จะมีแต่ลมเป่า ซู่ๆ  แอร์นั้นไม่ใช่เครื่องทำความร้อน แอร์คือเครื่องทำความเย็น ไม่ใช่ฮีทเตอร์   นอกห้องเย็นกว่า ในห้อง  เปิดแอร์ ก็ดีนะแอร์ทำงานไม่หนัก ทำให้เย็นทั่วทั้งห้องด้วย

ควรปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศา หรือมากกว่านั้น เพื่อให้พัดลมกระจายออกไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การดูแลรักษาแอร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร