แอร์บ้านชลบุรีศรีราชา

การดูแลแอร์บ้านไม่ใช่เรื่องยาก

การบำรุงรักษาที่ถูก ให้ดูว่าแอร์เย็นปกติไหม ระดับความเย็นเคยเย็นช่ำอย่างนี้ ตอนนี้ช่ำไหม
เป็นธรรมดาของใช้ถ้าอายุมันหลายปี ก็ด้อยประสิทธิภาพลง และกินไฟมากขึ้น เขียนเป็นข้อ ๆ ที่ควรปฏิบัติดังนี้
ล้างแอร์

1. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก ๆ 2 สัปดาห์ (ระวังด้วยนะ บางคนทำแรงไป มันขาด)  เอาออกมาเคาะฝุ่น ซัก ตาก เพื่อให้เครื่องสามารถ จ่ายความเย็นได้เต็มที่ตลอดเวลา
2. ทำความสะอาดแผงท่อทำความเย็น ด้วยแปรงนิ่ม ๆ และน้ำผสมสบู่เหลว อย่างอ่อนทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
3. ทำความสะอาดพัดลมส่งลมเย็น ด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับ กันเป็นแผ่นแข็งและติดกันอยู่ตามซี่ใบพัดทุก 6 เดือน จะทำให้พัดลมส่งลมได้เต็มสมรรถนะ ตลอดเวลา
4. ทำความสะอาดแผงท่อระบายความร้อน โดยการใช้เแปรงนิ่ม ๆ และน้ำฉีด ล้างทุก ๆ 6 เดือนเพื่อให้เครื่องสามารถนำความร้อนภายในห้องออกไปทิ้งให้แก่อากาศภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอร์ไม่เย็น
5.ถ้าเครื่องไม่เย็นเพราะสารทำความเย็นรั่วต้องรีบตรวจหารอยรั่วแล้ว ทำการแก้ไขพร้อมเติมให้เต็มโดยเร็ว มิฉะนั้นเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ทำให้เกิดความ เย็น เครื่องจะทำงานหนักมากขึ้น มันก็จะลาโลกนี้ไป
6. ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้เกิดฉีกขาด
7. ควรระวังการวางคอมเพสเซอร์หน่อย บางทีเห็นตากแดดกันจนลอกเลย น่าสงสารมันมาก ๆ